Sponsorer

Bli en stolt sponsor för Oxelösunds simsällskap och hjälp oss att utveckla och ge barn möjligheten att idrotta.

OSS är en aktiv förening som bedriver verksamhet inom simidrott. Vi har 2 grenar, simning och simhopp, där simningen är den större av dessa två. Idag så har vi ca 60 aktiva medlemmar med könsfördelning 60% flickor/kvinnor och 40% pojkar/män.

Vår målsättning i klubben är att med små enkla medel bidra till barn och ungdomars välbefinnande både inom fysisk och psykisk hälsa.

Vi jobbar aktivt tillsammans i föreningen med att skapa en familjekänsla, det är viktigare att deltaga (träna) och trivas än att alltid prestera på topp (tävla). Vi har en samsyn i hela föreningen om allas lika värde, oavsett kön, språk eller etnicitet.

Vi verkar för att ha så låga avgifter som vi kan, för att säkerställa att så många barn och ungdomar som möjligt skall ha råd att utöva simidrott. Föreningen har ett gott samarbete med kommunen och hjälper till vid olika aktiviteter för barn och ungdomar.

Skicka ett mail till oss om du vill veta mer eller sponsra oss.